Leaderboard

The search index is currently processing. Leaderboard results may not be complete.

Popular Content

Showing content with the highest reputation since 07/19/17 in all areas

  1. 1 point
    W związku z zakończeniem wojny /Ludzkość zwyciężyła/ i rozpętał się pokój, oznajmiam, że Equestria będzie płacić słone reparacje wojenne. Każdy POZowiec jest zobowiązany wyjść z ukrycia, złożyć eliksiry i poddać się rehumanizacji w posterunkach ziemskich władz okupacyjnych.
  2. 1 point
    Kac moralny jest najgorszy, trzyma przez dni, a nawet tygodnie... :l